top of page

CFfI Hermon yn helpu i lanhau'r capel //Hermon YFC help out to clean the chapel


Gwnaeth y clwb ffermwyr ifanc lleol waith mawreddog yn helpu i lanhau’r capel sydd heb ei ddefnyddio ers 2 flynedd a hanner. Bu aelodau’r clwb yn helpu i baratoi’r capel ar gyfer y gwasanaeth olaf.

//

The local young farmers club did a grand job in helping to clean the chapel that has been unused for 2 and a half years. The club members helped to prepare the chapel for the final service.

Comments


bottom of page