top of page

Newyddion a Digwyddiadau//News & Events

PXL_20230106_121955721~3.jpg

Dydd Sadwrn 2 Mis Medi //

Saturday 2 September 10 - 1

Bore Coffi yn Y Stiwdio, Hermon - Dweud eich dweud ar ein cynlluniau!// Coffee Morning at Y Stiwdio, Hermon - Have your say on our plans!

Ymunwch â ni o 10yb - 1yp am goffi a chacen am ddim yn Y Stiwdio a chyfle i roi sylwadau ar gynlluniau’r penseiri ar gyfer prosiect CarTrefUn yng nghapel Byrnmyrnach. Does dim angen bwcio dewch draw!

//

Join us from 10am - 1pm for free coffee and cake at Y Stiwdio and a chance to comment on the architects plans for the CarTrefUn project at Byrnmyrnach chapel. No need to book just come along!

bottom of page