top of page

Diwrnod Agored a Cawl i ddathlu Dydd Gwyl Dewi! //Open Day and Cawl in celebration of St David's DayCawsom ddiwrnod agored llwyddiannus iawn ar ddydd Sadwrn 4ydd Mawrth. Cafwyd cawl bendigedig gan ein ffrindiau yn Fairfield Caterers a mwynhaodd pawb ginio poeth wrth grwydro’r capel a dysgu am ein cynlluniau. Clywsom lawer o atgofion am y capel, ei hanes a’i gysylltiadau â phobl leol ac roedd positifrwydd aruthrol ynglŷn â’n cynlluniau ar gyfer ei ddatblygu a gallu cadw’r adeilad o fewn perchnogaeth gymunedol. Roeddem yn gallu rhannu newyddion am ein dyfodol

Cynnig cyfranddaliadau o £30 hefyd ac edrychwn ymlaen at agor hwn i'r gymuned ehangach.

//


We had a very successful open day on Saturday 4th March. Wonderful cawl was provided by our friends at Fairfield Caterers and everyone enjoyed a hot lunch whilst exploring the chapel and learning about our plans. We heard lots of memories about the chapel, it's history and links with local people and there was enormous positivity around our plans for its development and being able to keep the building within community ownership. We were able to share news about our upcoming

£30 share offer too and look forward to opening this to the wider community.

Comentários


bottom of page